Byggnadsklassificering 2018

0111 Parhus

Småhus med två parallella bostadslägenheter. [0]

Sökord

  • hus med två bostäder
  • småhus med två bostäder
  • hus med två lägenheter

...