Byggnadsklassificering 2018

0120 Låghus

Flervåningshus med två våningar. [0]

Sökord

  • loftgångshus

...