Byggnadsklassificering 2018

0121 Flervåningsbostadshus

Flervåningshus med minst tre våningar. [0]

Sökord

  • terrasshus
  • lamellhus
  • punkthus

...