Byggnadsklassificering 2018

0322 Semester-, vilo- och rekreationshem

Byggnader för inkvarteringsanläggningar avsedda för rekreation i hemlika förhållanden.

Semester-, vilo- och rekreationshem drivs ofta av en allmännyttig sammanslutning och där tillhandahålls stödda semestrar på ekonomiska, sociala och hälsorelaterade grunder, till exempel för personer med rörelsehinder, krigsinvalider och närståendevårdare. [0]

Sökord

  • semesterhem
  • vilohem

...