Byggnadsklassificering 2018

051 Byggnader för trafik- och transportbranschen

Trafikbyggnader avsedda för trafik- och transportbranschen.

Med trafik- och transportbranschen avses transport av människor, djur och varor från ett ställe till ett annat på vägar och järnvägar, på vattnet eller med flyg med hjälp av olika slags fordon. Byggnader för trafik- och transportbranschen är stationsbyggnader och terminaler, garage- och servicebyggnader för fordon i yrkestrafik, parkeringshus och -hallar samt parkeringstak för fortskaffningsmedel. [0]


...