Byggnadsklassificering 2018

0710 Teatrar, musik- och kongresshus

Kulturbyggnader där det ordnas teater-, opera- och konsertföreställningar samt kongresser. [0]

Sökord

  • teaterbyggnad
  • musikhus
  • musikhall
  • musikbyggnad
  • operahus
  • konserthus
  • kongressbyggnad

...