Byggnadsklassificering 2018

073 Byggnader för religiösa samfund

Byggnader för samlingslokaler som är avsedda för religiösa samfund.

Byggnader för religiösa samfund är byggnader för religionsutövning, församlingshus och övriga byggnader för religiösa samfund. [0]

Sökord

  • kyrka och annan församlingsbyggnad
  • byggnad som använts för religiösa förrättningar

...