Byggnadsklassificering 2018

089 Övriga undervisningsbyggnader

Undervisningsbyggnader som inte är byggnader för småbarnspedagogik, allmänbildande läroanstalter och yrkesläroanstalter eller högskole- och forskningsanstaltsbyggnader.

Övriga undervisningsbyggnader är undervisningsbyggnader inom det fria bildningsarbetet samt organisationers, förbunds, arbetsgivares och motsvarande undervisningsbyggnader. [0]


...