Byggnadsklassificering 2018

112 Byggnader för avfallshantering

Byggnader för samhällsteknik där avfall samlas in, hanteras eller tillvaratas, eller slutdeponeras. [0]


...