Byggnadsklassificering 2018

1211 Varma lager

Lagerbyggnader med uppvärmning.

I varma lager förvaras varor som inte tål låga temperaturer eller temperaturväxlingar. [0]

Sökord

  • varmt lager

...