Byggnadsklassificering 2018

1213 Övriga lager vars förhållanden är reglerade

Lagerbyggnader där man försöker hålla en viss temperatur, luftfuktighet och ventilation.

I övriga lager vars förhållanden är reglerade förvaras varor som inte tål fukt eller vars förpackningar inte tål fukt.; Torrlager och smålagerbyggnader är övriga lager vars förhållanden är reglerade. [0]

Innehåller inte

byggnader för förvaring av spannmål (1491 Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål). [0]

Sökord

  • torrlager
  • byggnad för hyrlager

...