Byggnadsklassificering 2018

1311 Skyddsrum

Byggnader för räddningsväsendet som är avsedda att ge människor skydd mot vapenpåverkan, ras, joniserande strålning och giftiga ämnen.

Skyddsrum är till exempel byggda av armerad betong eller schaktade i berg (bergrum). [0]

Sökord

  • bergrum
  • skyddsrum av armerad betong

...