Byggnadsklassificering 2018

14 Lantbruksbyggnader och djurstall

Byggnader som är avsedda för lantbruk, som djurstall eller för skogsbruk eller fiskehushållning i liten skala.

Lantbruksbyggnader och djurstall är husdjursbyggnader och övriga lantbruksbyggnader. [0]

Sökord

  • ekonomibyggnad på lantgård

...