Byggnadsklassificering 2018

1411 Byggnader för köttboskap

Husdjursbyggnader där nötboskap hålls i kättar för köttproduktion.

Uppfödningsanläggningar och lösdriftsstall är byggnader för köttboskap. [0]

Sökord

  • uppfödningsanläggning för ungnöt
  • uppfödningsanläggning för dikor
  • lösdriftsladugård för köttboskap
  • lösdriftsladugård för dikor

...