Byggnadsklassificering 2018

1414 Häststall

Husdjursbyggnader där hästar hålls i boxar.

Som häststall klassificeras också lösdriftsstall för hästar.; Häststall är till exempel stall för hästuppfödning, stall för travhästar och stall för ridhästar. [0]

Innehåller inte

ridhus dvs. maneger (0743 Idrotts- och bollhallar). [0]

Sökord

  • stall
  • hästanläggning
  • stall för hästuppfödning
  • stall för ridhästar
  • stall för travhästar
  • stall för tävlingshästar
  • lösdriftsstall för hästar

...