Byggnadsklassificering 2018

149 Övriga lantbruksbyggnader

Lantbruksbyggnader där det inte hålls hus-, produktions- eller övriga djur.

Övriga lantbruksbyggnader är växthus, spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål, lagerbyggnader för lantbruket, gödselstäder och övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske. [0]


...