Byggnadsklassificering 2018

1493 Gödselstäder

Övriga lantbruksbyggnader där gödsel, urin och slam som uppkommit i samband med husdjursproduktionen lagras. [0]

Sökord

  • gödsellager
  • gödselbrunn

...