Byggnadsklassificering 2018

191 Övriga byggnader

Byggnader som inte klassificerats på andra ställen i byggnadsklassificeringen.

Övriga byggnader är bastu- och ekonomibyggnader, hyddor och kojor samt byggnader som inte klassificerats på andra ställen. [0]


...