Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens underskott 2,6 procent och skuld 65,8 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021

meddelande | Offentliga samfundens underskott och skuld 2021

Enligt de preliminära uppgifter som Statistikcentralen rapporterat till Eurostat var de offentliga samfundens underskott 2,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021. Underskottet understeg åter, efter det första coronaåret, referensvärdet i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt, som är tre procent i förhållande till bruttonationalprodukten. De offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, var 65,8 procent i förhållande till bruttonationalprodukten i slutet av år 2021. Skuldens BNP-förhållande var 3,2 procentenheter lägre än året innan, men låg fortfarande över referensvärdet på 60 procent.

Huvudpunkter

  • De offentliga samfundens underskott var 6,5 miljarder euro och 2,6 % i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021.
  • De offentliga samfundens skuld var 166,4 miljarder euro och 65,8 % i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
21.04.2022

Offentliga sektorns EDP-underskott 2011-2021

21.04.2022

Offentliga sektorns EDP-skuld 2011-2021

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
21.04.2022

Revidering av den offentliga sektorns EDP-underskott och -skuld, förhållande till BNP, %

21.04.2022

Revideringar av offentliga sektorns EDP-underskott och skuld, miljoner euro

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lotta Sjöblom
överaktuarie
029 551 3342
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef