Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens underskott 2,6 procent och skuld 65,8 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021

meddelande | Offentliga samfundens underskott och skuld 2021

Enligt de preliminära uppgifter som Statistikcentralen rapporterat till Eurostat var de offentliga samfundens underskott 2,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021. Underskottet understeg åter, efter det första coronaåret, referensvärdet i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt, som är tre procent i förhållande till bruttonationalprodukten. De offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, var 65,8 procent i förhållande till bruttonationalprodukten i slutet av år 2021. Skuldens BNP-förhållande var 3,2 procentenheter lägre än året innan, men låg fortfarande över referensvärdet på 60 procent.

Viktiga punkter

  • De offentliga samfundens underskott var 6,5 miljarder euro och 2,6 % i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021.
  • De offentliga samfundens skuld var 166,4 miljarder euro och 65,8 % i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Offentliga sektorns EDP-underskott 2011-2021

Offentliga sektorns EDP-skuld 2011-2021

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av den offentliga sektorns EDP-underskott och -skuld, förhållande till BNP, %

Revideringar av offentliga sektorns EDP-underskott och skuld, miljoner euro

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lotta Sjöblom
överaktuarie
029 551 3342
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef