Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 8,8 % på årsnivå

meddelande | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2022, 1:a kvartal

Enligt Statistikcentralen kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 8,8 procent under första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period år 2021. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100.

Huvudpunkter

  • Av kostnadsposterna ökade el med mer än 30 % på ett år.
  • Uppvärmningskostnaderna steg med 11,5 % på ett år.
  • Sett till byggnadstyp steg underhållskostnaderna för industribyggnader mest, med 15,3 %.

Av kostnadsposterna för fastighetsunderhåll steg kostnaderna för el mest, med 30,1 procent. Kostnaderna för vatten och avloppsvatten steg med 3,3 procent, reparationerna med 8,3 procent, uppvärmningen med 11,5 procent, avfallshanteringen med 2,9 procent, förvaltningen med 2,0 procent, användningen och underhållet med 2,1 procent samt skötseln av utomhusområden med 1,7 procent. Kostnaderna för städning steg med 0,4 procent och skadeförsäkringarna med 9,3 procent.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
17.06.2022

Figurbilaga 1. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100 efter byggnadstyp

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
17.06.2022

Tabellbilaga 1. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100 efter byggnadstyp

17.06.2022

Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100 efter kostnadspost

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef