Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiske

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 30 procent under tredje kvartalet 2022

meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, 3:e kvartal

Ändring

Publiceringen av prisindexen för lantbruket tidigareläggs med 10 dagar år 2023.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 30 procent under tredje kvartalet 2022. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 38 procent mer och investeringarna 11 procent mer än året innan. Bakom prisstegringen ligger normaliseringen av efterfrågan efter pandemin och energikrisen till
följd av Rysslands aggressionskrig. Prisökningen som drabbade jordbrukarna var klart större än den allmänna inflationen, som var något under 8 procent under tredje kvartalet 2022.

Huvudpunkter

  • Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 30 % under tredje kvartalet 2022. 
  • Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 38 % och investeringarna 11 % mer under tredje kvartalet 2022 än året innan. 
  • Bakom stegringen av inköpspriserna inom jordbruket ligger normaliseringen av efterfrågan efter pandemin och energikrisen till följd av Rysslands aggressionskrig. 
  • Prisökningen som drabbade jordbrukarna var klart större än den allmänna inflationen, som var något under 8 % under tredje kvartalet 2022.

Ändring

Publiceringen av prisindexen för lantbruket tidigareläggs med 10 dagar år 2023.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.11.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring, 1995Q1-2022Q3

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.11.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 2022Q3

15.11.2022

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2015=100, indexprognos 2022

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Ansvarig avdelningschef