Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Ny bottennotering för konsumenternas förtroende i september – också den egna ekonomin bekymrar

meddelande | Konsumenternas förtroende 2022, september

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var -18,3 i september 2022, då det i augusti var -14,9 och i juli -15,9. Siffran för september är den svagaste i mäthistorien 1995–2022. I september i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 6,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 september av 1 003 personer bosatta i Finland.

Viktiga punkter

 • Konsumenternas syn på den egna ekonomin försvagades tydligt i september jämfört med augusti och i synnerhet jämfört med året innan.
 • Förväntningarna på både konsumentens egen och Finlands ekonomi om ett år var i september dystrare än någonsin tidigare. Också synen på den egna ekonomin och Finlands ekonomi i nuläget var mycket svag.
 • Konsumenterna hade rekordfå planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var den sämsta någonsin för att göra inköp. Planerna på att köpa bostad sjönk under den genomsnittliga nivån.
 • Uppskattningarna om inflationen vid tidpunkten för enkäten och om ett år var de högsta i mätningshistorien.
 • I september ansåg konsumenterna att den egna penningsituationen fortfarande var god. Bilden av både den allmänna och den egna arbetslösheten förbättrades till en neutral nivå.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) undersökningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Statistikens material

I september erhölls svar från 1 003 personer. Av svaren kom 76 % från webblanketten (av urvalet 35 %). Bortfallet av svar var 53,9 %. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (personer som dött, som bor på anstalt eller som flyttat utomlands o.dyl.) ingår här också i bortfallet.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Kön
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Ålder
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Utbildningsnivå
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Socioekonomisk ställning
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Område
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Pertti Kangassalo
    överaktuarie
    029 551 3598
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef