Ämnen
Transport och turism

Sjötransporter var nästan oförändrad i februari 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, februari
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

I februari år 2022 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,1 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 0,2 procent jämfört med februari året innan. Exporten minskade med 7 procent och var 3,5 miljoner ton. Importen ökade med 8 procent och var 3,6 miljoner ton. I passagerartrafiken transporterades 0,5 miljoner personer, vilket är 42 procent av nivån före koronapandemin. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens statistiken över utrikes sjöfart.

Förändring i utrikes sjötransport månadsvis. Sjötransporterna ökade med 0,2 procent jämfört med februari året innan.

Huvudpunkter

 • Volymen av utrikes sjötransporter uppgick till totalt 7,1 miljoner ton i februari 2022.
 • Volymen av utrikes sjötransporter ökade med 0,2 procent jämfört med året innan.
 • I transportmedel transporterades 1,4 miljoner ton gods och i containrar 0,8 miljoner ton gods.
 • I passagerartrafiken transporterades 0,5 miljoner personer, vilket är mindre än hälften av nivån före koronapandemin.
 • Inga transporter registrerades via kanalen i februari.

Inom utrikes sjöfarten transporterades mest styckegods i februari

Största delen av sjötransporterna var i februari styckegodstransporter. Totalt transporterades 1,4 miljoner ton styckegods. Importen av styckegods uppgick till 0,7 miljoner ton och exporten till 0,7 miljoner ton. Näst mest transporterades råolja, 0,9 miljoner ton, samt oljeprodukter, 0,9 miljoner ton.

Grafen presenterar utrikes sjötransporter enligt varuslag. Huvudinnehållet beskrivs nedanför grafen.

Varuslagen med högst importöverskott var råolja och anrikad malm. Varuslagen med högst exportöverskott var papper, gödningsmedel, cellulosa, slipmassa och returpapper, sågat virke, samt faner och andra träskivor.

Mätt i volymen av varutransporter var de största hamnarna i storleksordning Sköldvik, HaminaKotka, Helsingfors, Brahestad och Hangö. Transporterna i Sköldvik bestod nästan helt och hållet av oljerelaterade produkter och kemikalier, medan transporterna i Helsingfors, Han och Nådendal till största delen bestod av styckegods. Största delen av transporterna i Brahestad och Karleby var mineraler.

Av sjötransporterna transporterades totalt 2,2 miljoner ton i containrar och transportmedel, dvs. 31 procent av alla transporter. I transportmedel transporterades 1,4 miljoner ton gods och i containrar 0,8 miljoner ton gods.

Av de gods som transporterades med transportmedel transporterades 0,7 miljoner ton i lastbilar, 0,6 miljoner ton i släpvagnar och 0,1 miljoner ton i andra transportmedel. Utöver de transportmedel som användes för godstransport transporterades 97 659 personbilar som tillhörde passagerare samt 561 bussar.

Totalt transporterades 57 742 containrar, vilket motsvarar 101 842 TEU-enheter.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i februari 2022 totalt 496 195 personer. Mellan Finland och Estland reste 274 856 personer, mellan Finland och Sverige 214 816 personer och mellan Finland och Tyskland 6 523 personer. Jämfört med februari 2021 antalet passagerare ökade med 187 procent. Jämfört med februari 2020 var antalet passagerare dock bara 42 procent. I februari 2022 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
07.04.2022

Utrikes sjötransporter efter hamn och varuslag, 2022M02

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Hamn
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Trafiktyp
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Varuslag
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Land
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Land
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Land
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Land
Uppdaterad:
05.08.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Olli Kajava
överaktuarie
029 551 3531
Ansvarig avdelningschef