Ämnen
Transport och turism

Sjötransporter minskade i mars 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, mars
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

I mars år 2022 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,9 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 3 procent jämfört med mars året innan. Exporten minskade med 10 procent och var 3,8 miljoner ton. Importen ökade med 4 procent och var 4 miljoner ton. I passagerartrafiken transporterades 0,7 miljoner personer, vilket är 58 procent av nivån före koronapandemin. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens statistiken över utrikes sjöfart.

Förändring i utrikes sjötransport månadsvis. Sjötransporterna minskade med 3 procent jämfört med mars året innan.

Huvudpunkter

 • Volymen av utrikes sjötransporter uppgick till totalt 7,9 miljoner ton i mars 2022.
 • Volymen av utrikes sjötransporter minskade med 3 procent jämfört med året innan.
 • I transportmedel transporterades 1,6 miljoner ton gods och i containrar 1,0 miljoner ton gods.
 • I passagerartrafiken transporterades 0,7 miljoner personer, vilket är 58 procent av nivån före koronapandemin.
 • Inga transporter registrerades via Saima kanal i mars.

Inom utrikes sjöfarten transporterades mest styckegods i mars

Största delen av sjötransporterna var i mars styckegodstransporter. Totalt transporterades 1,6 miljoner ton styckegods. Importen av styckegods uppgick till 0,8 miljoner ton och exporten till 0,8 miljoner ton. Näst mest transporterades råolja, 1,0 miljoner ton, samt oljeprodukter, 0,9 miljoner ton.

Grafen presenterar utrikes sjötransporter enligt varuslag. Huvudinnehållet beskrivs nedanför grafen.

Varuslagen med högst importöverskott var råolja, anrikad malm, stenkol och koks, samt oarbetade mineral och cement. Varuslagen med högst exportöverskott var sågat virke, gödningsmedel, papper, cellulosa, slipmassa och returpapper, samt faner och andra träskivor.

Mätt i volymen av varutransporter var de största hamnarna i storleksordning Sköldvik, Helsingfors, HaminaKotka, Brahestad och Hangö. Transporterna i Sköldvik bestod nästan helt och hållet av oljerelaterade produkter och kemikalier, medan transporterna i Helsingfors, Hangö och Nådendal till största delen bestod av styckegods.

Av sjötransporterna transporterades totalt 2,6 miljoner ton i containrar och transportmedel, dvs. 33 procent av alla transporter. I transportmedel transporterades 1,6 miljoner ton gods och i containrar 1,0 miljoner ton gods.

Av de gods som transporterades med transportmedel transporterades 0,9 miljoner ton i lastbilar, 0,7 miljoner ton i släpvagnar och 0,1 miljoner ton i andra transportmedel. Utöver de transportmedel som användes för godstransport transporterades 119 980 personbilar som tillhörde passagerare samt 1 251 bussar.

Totalt transporterades 71 727 containrar, vilket motsvarar 127 394 TEU-enheter.

I passagerartrafiken transporterades totalt 0,7 miljoner personer

I passagerartrafiken transporterades i mars 2022 totalt 697 913 personer. Mellan Finland och Sverige reste 345 355 personer, mellan Finland och Estland 344 636 personer och mellan Finland och Tyskland 7 922 personer. Jämfört med mars 2021 antalet passagerare ökade med 317 procent. Jämfört med mars 2019 var antalet passagerare dock bara 58 procent. I mars 2022 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
06.05.2022

Utrikes sjötransporter efter hamn och varuslag, 2022M03

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Varuslag
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Trafiktyp
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Hamn
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Land
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Land
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Land
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Land
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Olli Kajava
överaktuarie
029 551 3531
Ansvarig avdelningschef