Ämnen
Miljö och natur

Växthusgasutsläppen för år 2021 preciserades – fastställt att markanvändningssektorn var utsläppskälla

meddelande | Växthusgaser 2021

Ändring

I de nya databastabellerna publiceras mer detaljerade uppgifter om växthusgasutsläpp efter bränsle och utsläppen indelas i utsläpp inom utsläppshandeln och ansvarsfördelningssektorn.
Läs mer om ändringen

Ändring

På grund av ett tekniskt problem offentliggjordes uppgifterna kl. 12.00.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var de totala växthusgasutsläppen exklusive sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 48,0 miljoner ton CO₂-ekv., vilket är 0,1 miljoner ton mer än år 2020. Markanvändningssektorn (LULUCF) fastställdes ha varit en nettoutsläppskälla år 2021. Summan av dess utsläpp och upptag var 0,9 miljoner ton CO₂-ekv.

Viktiga punkter

 • De totala utsläppen av växthusgaser exklusive markanvändningssektorn var 48,0 miljoner ton CO₂-ekv. år 2021 – en ökning på 0,3 % från året innan.
 • Markanvändningssektorn (LULUCF) var år 2021 en nettoutsläppskälla då dess utsläpp översteg upptagen, dvs. den mängd kol som under året bundits till olika lager, med 0,9 miljoner ton CO₂-ekv.
 • Skogsmarken hör till markanvädningssektorn och dess nettosänka var -8,4 miljoner ton CO₂-ekv. år 2021.
 • De totala växthusgasutsläppen inklusive markanvändningssektorn uppgick till 48,9 miljoner ton CO₂-ekv. år 2021.

Ändring

I de nya databastabellerna publiceras mer detaljerade uppgifter om växthusgasutsläpp efter bränsle och utsläppen indelas i utsläpp inom utsläppshandeln och ansvarsfördelningssektorn.
Läs mer om ändringen

Ändring

På grund av ett tekniskt problem offentliggjordes uppgifterna kl. 12.00.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Finlands växthusgasutsläpp exklusive och inklusive LULUCF -sektorn 1990-2021*

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Utsläppsklass
 • Växthusgas
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Utsläppsklass
 • Växthusgas
 • Bränsle
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utsläppsklass
 • Växthusgas
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pia Forsell
överaktuarie
029 551 2937
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef