Ämnen
Samhällsekonomi

Bruttonationalprodukten ökade med 3,0 procent år 2021

meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 31.12.2021

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 3,0 procent år 2021. I de preliminära uppgifterna i december har siffrorna reviderats närmast när det gäller materialet för den offentliga ekonomin. En mer omfattande uppdatering av uppgifterna för år 2021 görs 28.2.2023, då de slutliga företagsmaterialen är tillgängliga.

Huvudpunkter

 • Bruttonationalprodukten ökade med 3,0 % år 2021.
 • År 2020 minskade bruttonationalprodukten med 2,4 %. Uppgifterna för år 2020 är nu slutliga då tillgångs- och användningstabellerna är klara.
 • Lokalförvaltningens finansiella ställning visade ett underskott år 2021.
 • Uppgifterna för år 2021 publiceras i februari med detaljerad näringsgrensexakthet, då man som källa får reviderade årsuppgifter om företagen.

Uppgifterna för år 2020 är nu slutliga

År 2020 minskade bruttonationalprodukten med 2,4 procent (-2,2 i föregående offentliggörande). Uppgifterna för år 2020 är nu slutliga då tillgångs- och användningstabellerna är klara. Också uppgifterna om input-output för år 2020 publicerades 16.12.2022.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
16.12.2022

BNP per capita 1975-2021*

16.12.2022

Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2021*

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
16.12.2022

Revideringen av årliga volymändringarna, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Sektor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Bransch
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Transaktion
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Bransch
 • Sektor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Instrument
 • Sektor
 • Transaktion
 • Bransch
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Sektor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Varaktighetskategori
 • Sektor
 • Konsumtionskategori
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Transaktion
 • Bransch
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tapio Kuusisto
överaktuarie
029 551 3318
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef