Ämnen
Samhällsekonomi

Bruttonationalprodukten ökade med 3,0 procent år 2021

meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 31.12.2021

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 3,0 procent år 2021. I de preliminära uppgifterna i december har siffrorna reviderats närmast när det gäller materialet för den offentliga ekonomin. En mer omfattande uppdatering av uppgifterna för år 2021 görs 28.2.2023, då de slutliga företagsmaterialen är tillgängliga.

Viktiga punkter

 • Bruttonationalprodukten ökade med 3,0 % år 2021.
 • År 2020 minskade bruttonationalprodukten med 2,4 %. Uppgifterna för år 2020 är nu slutliga då tillgångs- och användningstabellerna är klara.
 • Lokalförvaltningens finansiella ställning visade ett underskott år 2021.
 • Uppgifterna för år 2021 publiceras i februari med detaljerad näringsgrensexakthet, då man som källa får reviderade årsuppgifter om företagen.

Uppgifterna för år 2020 är nu slutliga

År 2020 minskade bruttonationalprodukten med 2,4 procent (-2,2 i föregående offentliggörande). Uppgifterna för år 2020 är nu slutliga då tillgångs- och användningstabellerna är klara. Också uppgifterna om input-output för år 2020 publicerades 16.12.2022.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

BNP per capita 1975-2021*

Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2021*

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revideringen av årliga volymändringarna, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Bransch
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bransch
 • Sektor
 • Transaktion
 • Instrument
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Varaktighetskategori
 • Sektor
 • Konsumtionskategori
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Transaktion
 • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tapio Kuusisto
överaktuarie
029 551 3318
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef