Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Inflationen 7,0 procent i maj 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, maj
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i maj 7,0 procent. I april var inflationen 5,7 procent. Att inflationen steg berodde bland annat på att el och bränslen blev dyrare.

Inflationsmätare i Finland, maj 2022

IndextalÅrsförändring (%)Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100112,87,01,3
Levnadskostnadsindex 1951:10=1002149
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100113,47,11,3
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100111,97,01,3
Figuren visar indextalet för fyra olika serier av index publicerade av Statistikcentralen.

Huvudpunkter

 • I maj steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, bensin, diesel och ombyggnad av egnahemshus.
 • Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, receptbelagda läkemedel som inte ersätts, undersöknings- och behandlingsavgifter, linjetrafik med fartyg och avgifter för administrativa handlingar blev billigare.
 • Månadsförändringen av konsumentpriserna var 1,3 procent, vilket bland annat berodde på dyrare bensin jämfört med förra månaden.

Inflationen i euroområdet var 8,1 procent i maj 2022 enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var inflationen i euroområdet i maj 8,1 procent. I april var den 7,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i maj 7,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för maj den 17 juni.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 7,0 procent i maj 2022

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var i maj 7,1 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet (HKPI-KS), som mäter marknadsinflationen, 7,0 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter maj i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,1 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I maj var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 1,3 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 1,3 procent.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
14.06.2022

Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar och månadsförändringar, 2022 maj

14.06.2022

Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2022 maj

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Indexserie
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Varor
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Varor
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Varor
Uppdaterad:
14.06.2022
Använda klassificeringar:
  Uppdaterad:
  14.06.2022
  Använda klassificeringar:
   Uppdaterad:
   14.06.2022
   Använda klassificeringar:
    Uppdaterad:
    14.06.2022
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Uppdaterad:
    14.06.2022
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Uppdaterad:
    14.06.2022

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Kristiina Nieminen
    överaktuarie
    029 551 2957
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef