Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Ökningen av priserna på gamla aktiebostäder avtog i de stora städerna under andra kvartalet 2022

Statistik:
Referensperiod:
30.6.2022
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
översikt

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 1,7 procent i hela landet under april–juni 2022 jämfört med året innan och med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Under andra kvartalet steg bostadspriserna på olika håll i Finland jämfört med året innan, men ökningen har avtagit särskilt i de stora städerna, med undantag av Tammerfors. Under årets andra kvartal gjordes 11 procent färre köp av gamla aktiebostäder via fastighetsmäklare och i juni 9 procent färre än under motsvarande period år 2021.

Linjediagram över det månatliga indexet för gamla aktiebostäder. Basåret är 2020. Diagrammet visar de sex största städerna och hela landet utan de stora städerna. Enligt de preliminära uppgifterna har priserna stigit i alla områden från året innan men inte i Vanda och Åbo.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
29.07.2022

Utvecklingen av priserna och kvadratmeterspriserna på gamla aktiebostäder, juni 2022, index 2020=100

29.07.2022

Utvecklingen av priserna och kvadratmeterspriserna på gamla aktiebostäder, 2:a kvartalet, index 2020=100

29.07.2022

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder, 2:a kvartalet 2022, index 2020=100

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef