Ämnen
Företag

Industrins orderingång minskade i juli 2022 med 5 procent från året innan

meddelande | Industrins orderingång 2022, juli

Ändring

Databastabellen över industrins orderingång har kompletterats med nya uppgifter och i offentliggörandena har man gått över till att använda Statistikcentralens enhetliga klassificeringsversioner. Det är fråga om en teknisk ändring i klassificeringen och klassificeringarnas innehåll har inte ändrats.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 5,0 procent mindre i juli 2022 än året innan. Under januari–juli ökade orderingången med 7,7 procent från året innan.

Huvudpunkter

  • Orderingången minskade i juli med 5,0 % från året innan.
  • Inom metallindustrin minskade orderingången med 11,7 %.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Ändring

Databastabellen över industrins orderingång har kompletterats med nya uppgifter och i offentliggörandena har man gått över till att använda Statistikcentralens enhetliga klassificeringsversioner. Det är fråga om en teknisk ändring i klassificeringen och klassificeringarnas innehåll har inte ändrats.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
09.09.2022

Industrins orderingång, trendserier efter näringsgren (TOL2008), 2005M01-2022M07

09.09.2022

Industrins orderingång, årsförändring 2020M07-2022M07 (ursprunglig serie), % (TOL2008)

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
09.09.2022

Den senaste månadens, kumulativ och tremånaders årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef