Ämnen
FöretagPriser och konsumtion

Omsättningen inom handeln ökade med 10,6 procent i mars 2022

meddelande | Omsättning inom handeln 2022, mars

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln i mars 2022 med 10,6 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 2,7 procent. Den säsongrensad omsättningen och försäljningsvolymen ökade också jämfört med februari.

Huvudpunkter

 • Omsättningen inom hela handeln fortsatte att öka också i mars.
 • Prisuppgången minskar försäljningsvolymen särskilt inom partihandeln.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.05.2022

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.05.2022

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar

13.05.2022

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Valtteri Pinkkilä
överaktuarie
029 551 3471
Ansvarig avdelningschef