Ämnen
Priser och konsumtion

Producentpriserna för industrin steg i juli 2022 med 28,9 procent från året innan

meddelande | Producentprisindex 2022, juli

Korrigering

Tidsserier i producentprisindexen har korrigerats 23.12.2022. Korrigeringen avser några produktkategorier och totalindex för producentprisindex för industrin och exportprisindex från 01/2022-10/2022, samt totalindex för basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter från 01/2021-10/2022. Uppgifterna i importprisindex och basprisindex för hemmamarknadsvaror är oförändrade.
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 28,9 procent från juli 2021 till juli 2022. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 26,6 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 31,3 procent.


Viktiga punkter

 • Producentpriserna för industrin steg med i genomsnitt 28,9 % från juli 2021 till juli 2022.
 • Att producentpriserna för industrin steg berodde i synnerhet på att oljeprodukter, kemikalier och kemiska produkter samt basmetaller blev dyrare jämfört med juli året innan.
 • Exportprisindexet steg med 31,0 % och importprisindexet med 32,5 % på årsnivå.
 • Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 25,1 %. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 21,9 %.


Att producentpriserna för industrin steg berodde i synnerhet på att oljeprodukter, kemikalier och kemiska produkter samt basmetaller blev dyrare jämfört med juli året innan.

Exportprisindexet steg med 31,0 procent och importprisindexet med 32,5 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 25,1 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 21,9 procent.

Att exportprisindexet steg berodde i synnerhet på att oljeprodukter, kemikalier och kemiska produkter samt papper och pappersprodukter blev dyrare jämfört med juli året innan. Till ökningen av importprisindexet bidrog i sin tur särskilt att råolja och oljeprodukter samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare.

Producentpriserna för industrin sjönk med 0,5 procent från juni till juli. Producentpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter blev billigare jämfört med föregående månad. Prisnedgången dämpades i synnerhet av att elektriciteten blev dyrare.


Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
24.08.2022

Producentprisindex för industrin 2015=100, 2022M07, Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

24.08.2022

Exportprisindex 2015=100, 2022M07, Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

24.08.2022

Importprisindex 2015=100, 2022M07, Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

24.08.2022

Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100, 2022M07, Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

24.08.2022

Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter 2015=100, 2022M07, Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

24.08.2022

Producentprisindex 1949=100, 2022M07, Näringsgren (ISIC, SITC)

24.08.2022

Basprisindex för hemmamarknadsvaror E40 2000=100, 2022M07, (NACE-TOL 2002)

24.08.2022

Träpellets, konsumentpris 2015=100, 2022M05

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)
 • Indexserien
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Indexserien
 • Näringsgren (NACE, MIG)
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Indexserien
 • Näringsgren (NACE, MIG)
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren (ISIC, SITC)
 • Indexserien
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna-Riikka Pitkänen
överaktuarie
029 551 3466
Ansvarig avdelningschef