Ämnen
FöretagPriser och konsumtion

Omsättningen inom handeln ökade med 8,9 procent i oktober 2022

meddelande | Omsättning inom handeln 2022, oktober

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 8,9 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 3,8 procent. Omsättningen ökade kraftigt särskilt inom partihandeln.

Huvudpunkter

 • Den säsongrensade omsättningen inom hela handeln minskade i oktober jämfört med september.
 • Prisstegringen minskade försäljningsvolymen inom handeln i oktober jämfört med året innan.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.12.2022

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom handel (G), %

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.12.2022

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar

15.07.2022

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lauri Pullinen
överaktuarie
029 551 3043
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef