Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Av barnen upplevde 6,6 procent åtminstone viss materiell fattigdom år 2021

meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2021

Av barnen i åldern 1–15 år upplevde 6,6 procent, dvs. 57 000, materiell fattigdom i minst ett av de grundläggande behoven år 2021. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden. Den materiella fattigdomen som barn upplever mäts med 13 mätare. Andelen barn som upplevde brist i minst ett av de grundläggande behoven har minskat från år 2009, då 10,8 procent av 1–15-åringarna upplevde brist i minst en mätare.

Viktiga punkter

  • Den materiella fattigdomen bland barn har minskat. Av barnen i åldern 1–15 år upplevde 6,6 % åtminstone viss materiell fattigdom år 2021, medan andelen år 2009 var 10,8 %.
  • Det är vanligare att barn i enföräldershushåll upplever materiell fattigdom än att barn i hushåll med två vuxna gör det.
  • Av barnen under 16 år hade 9,3 % minst lindrig funktionsnedsättning år 2021.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408
Ansvarig avdelningschef