Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas förtroende svagt och tredje månaden i sträck oförändrat i juli 2023

meddelande | Konsumenternas förtroende 2023, juli

Enligt Statistikcentralen var nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator i juli -8,8, dvs. detsamma som i juni och maj. I juli året innan fick förtroendeindikatorn värdet -15,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är -2,2. Uppgifterna framgår av undersökningen om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 juli av 1 025 personer bosatta i Finland.

Viktiga punkter

 • Synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget försvagades något både från föregående månad och från året innan och var på en mycket svag nivå.
 • Förväntningarna på den egna och också på Finlands ekonomi om ett år var fortfarande lama. Förväntningarna var nästan oförändrade från föregående månad, men förbättrades klart från året innan.
 • Konsumenterna ansåg alltjämt att tidpunkten var mycket dålig för att köpa kapitalvaror. Det fanns i allmänhet mycket få köpplaner. Planerna på att köpa bostad var lika många som långtidsmedelvärdet.
 • Uppskattningarna av inflationen vid tidpunkten för enkäten och förväntningarna på den om ett år var nästan oförändrade och höga. Synen på arbetslöshetens utveckling och risken för egen arbetslöshet var på genomsnittlig nivå.
 • Den egna penningsituationen ansågs vara rätt god, men möjligheterna att spara i fortsättningen ansågs vara något sämre än vanligen.

Statistikens material

Undersökningen om konsumenternas förtroende genomförs med webblankett och genom telefonintervjuer. I undersökningen finns färdiga svarsalternativ. I juli 2023 deltog 1 025 personer i undersökningen och svarsfrekvensen var 47,0 procent. Av svaren kom 83 procent via webblanketten.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) undersökningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Kön
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Ålder
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Utbildningsnivå
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Socioekonomisk ställning
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Område
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Pertti Kangassalo
    överaktuarie
    029 551 3598
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef