Ämnen
Boende och byggandeSamhällsekonomi

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under första kvartalet 2023 från året innan

meddelande | Byggnads- och bostadsproduktion 2023, mars

Ändring

Databastabell 12fy över byggnads- och bostadsproduktionen har kompletterats med en ny variabel för område.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för nybyggnad till en omfattning av totalt 6,5 miljoner kubikmeter under januari–mars 2023, vilket är 34 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för påbörjade byggprojekt minskade med 16 procent och kubikvolymen för färdigställda med 8 procent från året innan.

Viktiga punkter

 • Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggande minskade under januari–mars 2023 med 41 % från året innan.
 • Under januari–mars 2023 beviljades bygglov för 5 642 bostäder, vilket är 41 % färre än året innan.
 • Värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen minskade under första kvartalet 2023 med 10 % från året innan.
 • Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen publicerar i fortsättningen landskapsspecifika uppgifter utöver de uppgifter om hela landet som hittills publicerats.
 • Av landskapen beviljades flest bygglov för bostäder under första kvartalet år 2023 i Nyland, Egentliga Finland och Birkaland.

Ändring

Databastabell 12fy över byggnads- och bostadsproduktionen har kompletterats med en ny variabel för område.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Beviljade bygglov per landskap, m3, glidande årsumma, 2023M03

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend, 2001M01-2023M03

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Byggnadsetap
 • Användingssyfte
 • Område
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Användingssyfte
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:

   Kommande publikationer

   Bakgrundsuppgifter

   Dokumentation
   Instruktion för hänvisning

   Statistikexperter

   Förfrågningar i första hand
   Tiia Wallin
   överaktuarie
   029 551 3875
   Övriga experter
   Ansvarig avdelningschef