Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Antalet sysselsatta ökade och antalet arbetslösa minskade år 2022

meddelande | Arbetskraftsundersökning 2022

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det genomsnittliga antalet sysselsatta 2 619 000 och det genomsnittliga antalet arbetslösa 190 000 bland 15–74-åringar år 2022. Antalet sysselsatta var 65 000 fler och antalet arbetslösa 22 000 färre än år 2021. Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar var 73,8 procent år 2022. Det relativa sysselsättningstalet ökade med 1,6 procentenheter från år 2021.

Huvudpunkter

 • Det genomsnittliga antalet sysselsatta var 2 619 000 och det genomsnittliga antalet arbetslösa 190 000 bland 15–74-åringar år 2022. Antalet sysselsatta var 65 000 fler och antalet arbetslösa 22 000 färre än år 2021.
 • Antalet sysselsatta ökade år 2022 mest inom näringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet (I).
 • Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta ökade med 0,9 % år 2022 jämfört med år 2021.
 • Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar var 73,8 % år 2022. De relativa sysselsättningstalen för män och kvinnor var nästan desamma.
 • Det relativa arbetslöshetstalet för 15–74-åringar var 6,8 % år 2022.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Åldersklass
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storområdena 2012
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Landskap 2011
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Åldersklass
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrke 2010
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Åldersklass
  • Deltidssysselsatta
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Kirsi Toivonen
  överaktuarie
  029 551 3535
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef