Ämnen
Samhällsekonomi

Bruttonationalprodukten ökade med 2,1 procent år 2022

meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 31.12.2022

Korrigering

Nationalräkenskaper, årsvis, statfin-tabellen 123x har korrigerats (år 2022)
Läs mer om korrigeringen

Korrigering

Nationalräkenskaper: 2021-uppgifter läggs till en mer detaljerad nivå efter publicering
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,1 procent år 2022. I och med att priserna steg ökade den privata konsumtionen klart från året innan. Sparkvoten vände och blev negativ.

Viktiga punkter

 • BNP reviderades till 2,1 % (2,0 i februari).
 • Hushållens sparkvot blev negativ.
 • Lönerna och arvodena steg med 6 %.
 • Bytesbalansunderskottet ökade till ett nytt rekord på 10 miljarder euro.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2022*

BNP per capita 1975-2022*

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revideringen av årliga volymändringarna, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Bransch
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Transaktion
 • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Varaktighetskategori
 • Sektor
 • Konsumtionskategori
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bransch
 • Sektor
 • Transaktion
 • Instrument
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tapio Kuusisto
överaktuarie
029 551 3318
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef