Ämnen
Samhällsekonomi

Volymen av bruttonationalprodukten ökade med 1,6 procent år 2022

meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 31.12.2022

Korrigering

Revideringen av årliga volymändringarna, % har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Korrigering

Databastabell 11yx har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,6 procent år 2022. Ökningen reviderades nedåt från uppgifterna i mars (var 2,1 %). Man har nu fått med mer detaljerad information om företagens kostnadsstruktur. År 2022 var ett avvikande år när det gäller prisstegringen. En lika hög prisstegring i fråga om produktionen och insatsförbrukningen sågs senast i början av 1980-talet.

Viktiga punkter

 • BNP-volymökningen reviderades till 1,6 % (i mars 2,1 %).
 • År 2022 var ett avvikande år när det gäller prisstegringen i fråga om produktionen och insatsförbrukningen. En lika hög prisstegring i fråga om produktionen och insatsförbrukningen sågs senast i början av 1980-talet.
 • Inom fabriksindustrin och energiförsörjningen ökade förädlingsvärdet i löpande priser snabbt. Prisstegringen var snabbare än värdeförändringen, vilket innebar att volymen av förädlingsvärdet sjönk inom dessa näringsgrenar.

Stapeldiagram över de offentliga samfundens finansiella ställning efter undersektor åren 2000–2022. De offentliga samfunden har uppvisat ett underskott sedan år 2009. Under 2010-talet var underskottet störst inom staten, medan lokalförvaltningens underskott var mindre. Arbetspensionsanstalterna visade för sin del ett överskott och övriga socialskyddsfonder visade beroende på konjunkturen ett överskott eller underskott. År 2020 var de offentliga samfundens underskott som störst, omkring 6 procent i förhållande till bnp, men år 2022 har underskottet återgått till samma nivå som åren före coronapandemin.

Revidering av kvartalsräkenskaperna

I samband med publiceringen i juni har också databastabellerna för kvartalsräkenskaperna uppdaterats i enlighet med den europeiska revisionspolitiken.

Uppgifterna om utrikeshandeln med varor och tjänster reviderades från mars, nettoexporten revideras med drygt en miljard uppåt.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2022*

BNP per capita 1975-2022*

Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2022*

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revideringen av årliga volymändringarna, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Bransch
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Transaktion
 • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Varaktighetskategori
 • Sektor
 • Konsumtionskategori
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bransch
 • Sektor
 • Transaktion
 • Instrument
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tapio Kuusisto
överaktuarie
029 551 3318
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef