Ämnen
Priser och konsumtionFöretag

Producentpriserna för tjänster steg med 5,6 procent under oktober-december 2022 från året innan

meddelande | Producentprisindex för tjänster 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralen var årsförändringen av producentprisindexet för tjänster 5,6 procent under fjärde kvartalet 2022. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,2 procent.

Viktiga punkter

  • Producentpriserna för tjänster totalt (BtoAll) steg med 5,6 % från året innan och med 0,2 % från föregående kvartal.
  • Producentpriserna för tjänster till företag och den offentliga sektorn (BtoB) steg med 6,1 % från året innan och med 0,1 % från föregående kvartal.
  • Producentpriserna för tjänster till hushåll (BtoC) steg med 4,1 % från året innan och med 0,6 % från föregående kvartal.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 2022Q4, tjänster efter näringsgren (CPA 2015)

Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2022Q4, tjänster efter näringsgren (CPA 2015)

Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 2022Q4, tjänster efter näringsgren (CPA 2015)

Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2022Q4, näringsgren (TOL 2008)

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Produkter efter näringsgren (CPA 2015)
  • Tjänstens mottagare
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Tjänstens mottagare
  • Produkter efter näringsgren (CPA 2015)
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Siiri Pesonen
överaktuarie
029 551 3819
Ansvarig avdelningschef