Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Av den befolkning som fyllt 16 år upplevde 12,9 procent allvarliga funktionsnedsättningar år 2022

meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2022

Ändring

Tabeller har lagts till statistiken över levnadsförhållanden och några tabeller har arkiverats.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen upplevde 12,9 procent av alla som fyllt 16 år och som hör till hushållsbefolkningen allvarliga funktionsnedsättningar år 2022. Antalet personer med funktionsnedsättning var omkring 580 000. Funktionsnedsättningar var vanligast bland äldre. Nästan 55 procent av alla personer över 84 år upplevde allvarliga funktionsnedsättningar.

Viktiga punkter

 • Funktionsnedsättningar var vanligast bland äldre, som oftast upplevde svårigheter med att gå eller gå i trappor.
 • Bland unga var det vanligast att funktionsnedsättningen gällde minnet eller koncentrationen.
 • Funktionsnedsättning mäts med en indikator som består av sex basfunktioner: att se, höra, gå och gå i trappor, minnas och koncentrera sig, ta hand om sig själv och kommunicera på sitt modersmål.
 • Om en person har stora svårigheter med någon av de sex basfunktionerna eller han eller hon inte alls klarar av funktionen, anses han eller hon ha en funktionsnedsättning.
 • Definitionen av funktionsnedsättning följer rekommendationen från Washington Group on Disability Statistics, som lyder under FN:s statistikkommission.

Ändring

Tabeller har lagts till statistiken över levnadsförhållanden och några tabeller har arkiverats.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Inkomstgrupp
 • Hälsovårdutgifter
 • Belastning av utgifter
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hälsovårdutgifter
 • Hushållens livsfas
 • Belastning av utgifter
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408
Ansvarig avdelningschef