Ämnen
Samhällsekonomi

Bytesbalansen visade ett underskott under andra kvartalet 2023

meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2023, 2:a kvartal

Bytesbalansen visade ett underskott på 3,3 miljarder euro under andra kvartalet 2023. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen minskade med 9 % från året innan. Värdet av importen av varor för sin del minskade med 19 %. Samtidigt exporten av tjänster minskade med 4 % från året innan, medan importen av tjänster ökade med 4 %. Kontot för primära inkomster visade ett underskott. Jämfört med föregående kvartal nettoutlandsställningen förstärktes.

Viktiga punkter

 • Bytesbalansen visade ett underskott under andra kvartalet 2023
 • Varu- och tjänstebalansen visade ett underskott på 0,7 miljarder euro.
 • Tjänstebalansen visade ett underskott på 2,6 miljarder euro.
 • Nettoinflödet av kapital från utlandet till Finland uppgick till 4,1 miljarder euro.
 • Netto utlandsställningen förstärktes jämfört med föregående kvartal.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Betalningsbalanspost
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Sektor
 • Funktionell kategori
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Maturitet
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  kvartal
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Juuso Hietanen
  överaktuarie
  029 551 3984
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef