Ämnen
Samhällsekonomi

Finlands utrikeshandel och 2020-talets kriser

översikt | Utrikeshandel med varor och tjänster 30.3.2023

Coronapandemin, Rysslands aggressionskrig och den ökade inflationen har skakat världen under 2020-talet och haft en betydande inverkan på världsekonomin. Även Finlands utrikeshandel har varit tvungen att anpassa sig till samtidiga kriser. Enligt Statistikcentralen de reserestriktioner som coronapandemin förorsakade minskade plötsligt efterfrågan på både turism- och transporttjänster. Under svåra tider har Finlands tjänstebalans backats upp av IKT-tjänsterna, som utgör mer än en tredjedel av tjänsteexporten.

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juho Keva
överaktuarie
029 551 3601
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef