Ämnen
EnergiPriser och konsumtion

Hushållen fick 255 miljoner euro i elpriskompensation

meddelande | Energipriser 2023, maj

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlat in från energibolagen betalades till hushållen 255 miljoner euro retroaktivt i elpriskompensation. Det totala ersättningsbeloppet ser således ut att ligga långt under det reserverade anslaget på 400 miljoner euro. Orsaken till detta är såväl den milda och blåsiga vintern som en lyckad elbesparing, vilka tillsammans minskade kostnaderna för konsumentern.

Viktiga punkter

  • Hushållen fick 255 miljoner euro i elpriskompensation.
  • För elpriskompensationen reserverades ett anslag på ungefär 400 miljoner euro ur statsbudgeten. Kostnaderna för den elpriskompensation som staten betalat var således lägre än planerat.
  • Att kostnaderna för elpriskompensationen underskred uppskattningarna berodde på att den milda och blåsiga vintern samt det lyckade spartalkot för el både sänkte marknadspriset på el och minskade kostnaderna mer än väntat eftersom man kunnat minska elförbrukningen.
  • Största delen av elpriskompensationen, drygt 90 procent, betalades till hushåll vars årliga elförbrukning överstiger 5 000 kWh.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Konsumenttyp
  • Elpriskompensation
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef