Ämnen
Transport och turism

Till den egentliga handelsflottan hörde 687 fartyg i januari 2024

meddelande | Handelsflottan 2024, januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var storleken på Finlands egentliga handelsflotta 687 fartyg i januari 2024. Till småfartyg hörde 283 fartyg och till pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri 295 fartyg. Totalt uppgick Finlands handelsflotta till 1 265 fartyg, vars sammanlagda bruttodräktighet var 2 065 875. I januari 2024 ökade antalet fartyg i den egentliga handelsflottan med fem.

Viktiga punkter

 • Jämfört med situationen vid årsskiftet hade antalet fartyg i den egentliga handelsflottan ökat med fem fartyg fram till slutet av januari 2024 och antalet fartyg i hela den sammanlagda handelsflottan med sex fartyg.
 • I handelsfartygsförteckningen, där fartyg som huvudsakligen går i utrikes fart kan införas, ingick i januari 2024 totalt 100 fartyg.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Den egentliga handelsflottan vid utgången av månaden 2023M02-2024M01

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Isklass
 • Fartygstyp
 • Registermyndighet
 • Storleksfrupp
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksfrupp
 • Kotikunta
 • Fartygstyp
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Fartygstyp
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Fartygstyp
 • Förändringsorsak
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832
Ansvarig avdelningschef