Ämnen
Transport och turism

Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade med 20 procent i april 2024

meddelande | Inrikes sjötrafik 2024, april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick den totala transportvolymen i inrikes sjötrafik till 0,3 miljoner ton i april 2024. Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade med 20 procent jämfört med april 2023. I april 2024 skedde nästan all inrikes sjötransporterna längs kusten.

Viktiga punkter

 • I april 2024 transporterades mest oljeprodukter samt oarbetade mineraler och cement inom inrikes sjötrafik.
 • När det gäller transporter av rundvirke kompletteras de preliminära uppgifterna i slutet av statistikåret, vilket inverkar särskilt på transportvolymerna i de inre farvattnen.
 • Inga transporter registrerades via Saima kanal i april.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varuslag
 • Trafiktyp
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Destinationshamn
  • Avgångshamn
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Hamn
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Hamn
   • Riktning
   • Varuslag
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Destinationshamn
   • Avgångshamn
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Hamn
   • Riktning
   • Varuslag
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:

   Kommande publikationer

   Bakgrundsuppgifter

   Dokumentation
   Instruktion för hänvisning

   Statistikexperter

   Förfrågningar i första hand
   Henna Ylimaa
   överaktuarie
   029 551 3832
   Ansvarig avdelningschef