Ämnen
Samhällsekonomi

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i mars 2024

meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2024, mars

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för mars 2024 med 0,8 procent från året innan. I mars minskade den säsongrensade produktionen med 1,0 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med 4,4 procent, förädlingen minskade med 7,5 procent och servicenäringarna ökade med 1,9 procent från mars 2023.

Viktiga punkter

  • Den säsongrensade produktionen för mars 2024 minskade med 1,0 procent från februari.
  • Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha ökat med ungefär 0,5 % under första kvartalet 2024 jämfört med föregående kvartal.
  • Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med 0,7 % från föregående kvartal.
  • Antalet arbetstimmar uppskattas ha ökat med 1,2 % från föregående kvartal.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Förändring av volym i arbetsdagsrensad serie från föregående år, procent

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revideringar i denna statistik

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef