Ämnen
Samhällsekonomi

Hushållens finansiella nettotillgångar ökade måttligt under fjärde kvartalet 2023

meddelande | Finansräkenskaper 2023, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralen ökade hushållens finansiella tillgångar med 9,0 miljarder euro under fjärde kvartalet 2023. Hushållens skulder ökade för sin del med 5,0 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar ökade hushållens finansiella nettotillgångar med 4,1 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder.

Viktiga punkter

  • Hushållens skuldsättningsgrad var 124,8 %.
  • De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar minskade med 3,5 miljarder euro från föregående kvartal.
  • Statsförvaltningens skulder översteg statsförvaltningens tillgångar med 85,1 miljarder euro.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Aktier och andelar som innehas av arbetspensionsanstalter 2014Q4-2023Q4

Hushållens finansiella tillgångar 2014Q4-2023Q4

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av sektorernas finansiella tillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

Revidering av sektorernas skulder jämfört med första publiceringen, mn euro

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Instrument
  • Debitorsektor
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Debitorsektor
  • Instrument
  • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Roope Rahikka
överaktuarie
029 551 3338
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef