Ämnen
Befolkning och samhälle

Välfärdsområdesval

Finlands officiella statistik (FOS)
Välfärdsområdesval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över valen. Förhandsuppgifterna publiceras så snabbt som möjligt efter valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på statistiksidan efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Valdeltagandet i välfärdsområdesvalet 2022 var 47,5 procent. Enligt Statistikcentralens uppgifter var särskilt de ungas valdeltagande lågt.

Läs mer

översikt | Välfärdsområdesval 2022, bakgrundsanalys av väljare

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna