Ämnen
Samhällsekonomi

Offentliga samfundens finansräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Den offentliga sektorns finansräkenskaper är en del av nationalräkenskaperna och beskriver statsförvaltningens, lokalförvaltningens och socialskyddsfondernas finansiella tillgångar och skulder samt finansiella transaktioner som påverkar deras belopp. Uppgifterna samlas in från ett flertal olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick enligt Statistikcentralen till 162,9 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2022. De finansiella nettotillgångarna minskade med 7,7 miljarder euro från föregående kvartal. Minskningen berodde särskilt på arbetspensionsanstalternas kapitalförluster.

Läs mer

översikt | Offentliga sektorns finansräkenskaper 2022, 2:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Olli-Pekka Aaltonen
överaktuarie
029 551 3090
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna