Ämnen
Samhällsekonomi

Värdet av hushållsproduktionen

Statistiken över värdet av hushållsproduktionen är en helhet som kompletterar nationalräkenskaperna och som beskriver det ekonomiska värdet av varor och tjänster som hushållen producerar för eget bruk. Uppgifterna samlas in från ett flertal olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Katri Soinne
planerare
029 551 2778

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna