Ämnen
Samhällsekonomi

Värdet av hushållsproduktionen

Statistiken över värdet av hushållsproduktionen är en helhet som kompletterar nationalräkenskaperna och som beskriver det ekonomiska värdet av varor och tjänster som hushållen producerar för eget bruk. Uppgifterna samlas in från ett flertal olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde uppgick i Finland till 102,1 miljarder euro år 2020 (förändring +2,6 miljarder euro jämfört med året innan). Under motsvarande period var bruttonationalprodukten 236,2 miljarder euro (förändring från året innan -3,9 miljarder euro).

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Katri Soinne
planerare
029 551 2778

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna